درباره ما

بیوگرافی دکتر سحر حفاری

متخصص مغز و اعصاب از دانشگاه شهید بهشتی دارای بورد تخصصی سابقه خدمت به مردم در استانهای زنجان، ایلام و تهران