دسته‌بندی: مقالات

مقالات

میگرن عصبی و درمان آن

یکی از شایعترین بیماریهای مغز و اعصاب ، سردرد میگرن است که می تواند برای فرد، ناتوان کننده باشد. برای درمان مناسب برای هر بیمار،پزشک

اختلالات حافظه
مقالات

انواع اختلالات حافظه

همه ما برایمان پیش آمده که چیزی را فراموش میکنیم؛ از همراه داشتن وسایل گرفته تا آدرس و نام اشخاص که در همه رده های

علت سرگیجه
مقالات

علت اصلی سرگیجه چیست؟

به احساس چرخش دورانی ، حسی که شما یا محیط اطراف شما در حال حرکت هست یا می‌چرخد ، سرگیجه می‌گویند. سرگیجه بیماری نیست ولی